ВРЕМЕННО Е ПРЕУСТАНОВЕНО ПРИЕМАНЕТО НА ОН-ЛАЙН ПОРЪЧКИ. ЗА ИНФОРМАЦИЯ, РЕЗЕРВАЦИИ И ПОРЪЧКИ: 0889022901